........                        

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี

   ............

Application Cover Sheet

Solicitation Guidelines

การยื่นขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ผ่านเว็บไซต์ www.NRMS.go.th (โดยเปิดผ่านโปรแกรม Google Chrome  เวอร์ชั่น 7 เท่านั้น) โดยใช้ USER และ password เดืมที่เคยใช้ในระบบ NRPM เก่า

...............


      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

image002.gif กิจกรรมที่น่าสนใจ  

MIKI-182-copy.jpg
รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
ประจำปี 2557

ประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ๒๕๕๗/แบบเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัย/
แบบเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัล นักวิจัยรุ่นเยาว์/แบบเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัล นักวิจัยดีเด่น/แบบเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัล “นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง/แบบเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัล “การเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/ ...(อ่านต่อ)

in140315.png
เชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยและร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยและร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ...(อ่านต่อ)

image002.gif ข่าวที่น่าสนใจ  

in140314_02.png
การสมัครขอรับทุน "เพชรชมพูเข้มแข็ง" กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช [9 ม.ค.2557]

บันทึก เกณฑ์การสนับสนุนทุนเพชรชมพูเข้มแข็ง/แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)/รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย/ประวัติผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย ...(อ่านต่อ)
 

in140317.png
จุฬาฯ พัฒนาเก้าอี้ช่วยผู้สูงอายุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา 2 นวัตกรรม เก้าอี้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และเก้าอี้ล้อเลื่อนช่วยย้ายตัวจากเตียง เน้นช่วยเบาแรงผู้ดูแล 
ผศ.ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้านักวิจัย เปิดเผยว่า ...
(อ่านต่อ)     
                    
                                   

 
 

 

 

 

 

 

..................................image002.gif วารสารและรางวัลงานวิจัย..
.............

.
........


รายชื่อหนังสือบนชั้นวางหนังสือออนไลน์

image002.gif 1.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
image002.gif 2.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
image002.gif 3.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
image002.gif 4.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
image002.gif 5.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


image002.gif 1.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
image002.gif 2.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
image002.gif 3.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
image002.gif 4.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


image002.gif 1.คู่มือการทำวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
image002.gif 2.แนวทางการบริหารงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
image002.gif
3.
คู่มือระบบ NRMS

หน่วยงานเกี่ยวข้อง022335
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
287
1623
19495
4343
5323
22335
Research 54.90.115.122
Time: 2014-09-21 02:02:51
Joomla templates by Joomlashine