เขียนโดย Super User
หมวด:


ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
(วิชาการศึกษา) P7 หมดเขต 9 กรกฎาคม 2559read more2

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย หมดเขต 30 มิถุนายน 2559read more2

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย หมดเขต 30 มิถุนายน 2559read more2

i.p.nextpg22 สรุปแผนปฏิบัติการวิจัย 5 ปี (ปี 2559- ปี 2563)

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2570)ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านวิจัยปีงบประมาณ 2559
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 ภายใต้หัวข้อ

“ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจุฬาฯ ด้านการวิจัย...แหล่งเรียนรู้ของแผ่นดิน”
ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ทแอนด์สปา ต.นาจอมเทียน ชลบุรี    pdf06

i.p.nextpg22 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านวิจัยปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 3 ตั้งเเต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.59) *หมายเหตุ เเบบไตรมาสสะสม   pdf06
read more2
i.p.nextpg22 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย
แผนงานวิจัยตอบสนองต่อนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล
ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙    pdf06
read more2
...............

.....aw12.. .. ....