เขียนโดย Super User
หมวด:

 pr01 60
 
Banner1

g0513

 

i.p.nextpg22 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล KPI 2.2.1 ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2559

 
i.p.nextpg22 สรุปแผนปฏิบัติการวิจัย 5 ปี (ปี 2559- ปี 2563)

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2570)ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านวิจัยปีงบประมาณ 2559
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 ภายใต้หัวข้อ

“ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจุฬาฯ ด้านการวิจัย...แหล่งเรียนรู้ของแผ่นดิน”
ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ทแอนด์สปา ต.นาจอมเทียน ชลบุรี    pdf06

i.p.nextpg22 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านวิจัยปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 3 ตั้งเเต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.59)
*หมายเหตุ เเบบไตรมาสสะสม
   pdf06
read more2
i.p.nextpg22 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย
แผนงานวิจัยตอบสนองต่อนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล
ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙    pdf06
read more2
...............

.....aw12.. .. ....