........                        

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี

   ............

Application Cover Sheet

Solicitation Guidelines

การยื่นขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ผ่านเว็บไซต์ www.NRMS.go.th (โดยเปิดผ่านโปรแกรม Google Chrome  เวอร์ชั่น 7 เท่านั้น) โดยใช้ USER และ password เดืมที่เคยใช้ในระบบ NRPM เก่า

...............


          ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2557


      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

image002.gif กิจกรรมที่น่าสนใจ  

Elsevier Research Intelligence
Scival - Research Intelligence Tool
Sean Low-Solution Sales Manager
Alexander van Training at Chulalongkorn University,
September 5 th,2014   
..............................................................


โครงการสัมนา..
แนวทางการผลักดันและปรับวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ 
(ISI/SCOPUS)
..............................................................

image002.gif ข่าวที่น่าสนใจ  

in140314_02.png
การสมัครขอรับทุน "เพชรชมพูเข้มแข็ง" กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช [9 ม.ค.2557]

บันทึก เกณฑ์การสนับสนุนทุนเพชรชมพูเข้มแข็ง/แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)/รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย/ประวัติผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย ...(อ่านต่อ)
 

in140317.png
จุฬาฯ พัฒนาเก้าอี้ช่วยผู้สูงอายุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา 2 นวัตกรรม เก้าอี้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และเก้าอี้ล้อเลื่อนช่วยย้ายตัวจากเตียง เน้นช่วยเบาแรงผู้ดูแล 
ผศ.ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้านักวิจัย เปิดเผยว่า ...
(อ่านต่อ)     
                    
                                   

 
 

 

 

 

 

 

..................................image002.gif วารสารและรางวัลงานวิจัย..
.............

.
........


รายชื่อหนังสือบนชั้นวางหนังสือออนไลน์

image002.gif 1.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
image002.gif 2.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
image002.gif 3.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
image002.gif 4.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
image002.gif 5.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


image002.gif 1.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
image002.gif 2.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
image002.gif 3.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
image002.gif 4.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


image002.gif 1.คู่มือการทำวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
image002.gif 2.แนวทางการบริหารงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
image002.gif
3.
คู่มือระบบ NRMS

หน่วยงานเกี่ยวข้อง032135
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
198
217
1347
28723
6855
7288
32135
Research 54.161.247.22
Time: 2014-10-25 22:47:37
Joomla templates by Joomlashine