........                        

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี พิธีมอบของรางวัลแก่นักวิจัยผู้มีผลงานระดับดี

   ............

Application Cover Sheet

Solicitation Guidelines

...............


         


      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

image002.gif กิจกรรมที่น่าสนใจ  

Elsevier Research Intelligence
Scival - Research Intelligence Tool
Sean Low-Solution Sales Manager
Alexander van Training at Chulalongkorn University,
September 5 th,2014   
..............................................................


โครงการสัมนา..
แนวทางการผลักดันและปรับวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ 
(ISI/SCOPUS)
..............................................................

image002.gif ข่าวที่น่าสนใจ  

in140314_02.png
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรและอาจารย์
ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ ปี 2557 

   ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานแสดงความยินดีแก่
บุคลากรจุฬาฯ ที่ได้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2557วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านเพิ่มเติม/ดาวห์โหลดเอกสาร
 

in140317.png
จุฬาฯ พัฒนาเก้าอี้ช่วยผู้สูงอายุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา 2 นวัตกรรม เก้าอี้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และเก้าอี้ล้อเลื่อนช่วยย้ายตัวจากเตียง เน้นช่วยเบาแรงผู้ดูแล 
ผศ.ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้านักวิจัย เปิดเผยว่า ...
(อ่านต่อ)     
                    
                                   

 
 

 

 

 

 

 

..................................image002.gif วารสารและรางวัลงานวิจัย..
.............

.
........


รายชื่อหนังสือบนชั้นวางหนังสือออนไลน์

image002.gif 1.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
image002.gif 2.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
image002.gif 3.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
image002.gif 4.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
image002.gif 5.ประกาศเกียรติคุณและรางวัล ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


image002.gif 1.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
image002.gif 2.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
image002.gif 3.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
image002.gif 4.รางวัลระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


image002.gif 1.คู่มือการทำวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
image002.gif 2.แนวทางการบริหารงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
image002.gif
3.
คู่มือระบบ NRMS

หน่วยงานเกี่ยวข้อง055066
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
191
383
53279
383
5210
55066
Research 54.197.147.98
Time: 2015-03-03 00:30:24
Joomla templates by Joomlashine