Select Page
ตามผลการดำเนินงานด้วย SciVal

ตามผลการดำเนินงานด้วย SciVal

ตามผลการดำเนินงานด้วย SciVal สำนักบริหารวิจัย จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานด้านวิจัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้วยโปรแกรม SciVal” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 การบรรยาย...
จุฬาฯ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

จุฬาฯ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

เด็กนักเรียนและคณาจารย์ จุฬาฯ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 59 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ” และ...