Select Page
ทุนส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น The Sumitomo Foundation

ทุนส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น The Sumitomo Foundation

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าฟังการบรรยาย การแนะนำ “ทุนส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น” โดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสุมิโตโม (The Sumitomo Foundation) ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
ออกลังกายสมอง…นวัตกรรมใหม่เพื่อคนที่ไม่อยากลืม

ออกลังกายสมอง…นวัตกรรมใหม่เพื่อคนที่ไม่อยากลืม

ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ อาการหลงลืมสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าหากลืมแล้วลืมเลยส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันยากลำบากมากขึ้น ยิ่งในผู้สูงวัยยิ่งเข้าใกล้กับโรคสมองเสื่อมได้มากกว่าวัยอื่นๆ ไม่เพียงแค่ทำร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้น...
สมองกลบำบัด…นักกายภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สมองกลบำบัด…นักกายภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คนไทยส่วนใหญ่มักมองว่าโรคในกลุ่มมะเร็งเป็นโรคร้ายที่ต้องเฝ้าจับตา แต่ลืมไปหรือเปล่าว่ายังมีโรคอื่นๆ ที่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยง อย่างเช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ละเลยการออกกำลังกาย...
วัสดุนาโนวินิจฉัยโรค…การวิจัยจิ๋ว แต่แจ๋ว

วัสดุนาโนวินิจฉัยโรค…การวิจัยจิ๋ว แต่แจ๋ว

สมัยนี้อะไรยิ่งเล็กก็ยิ่งดี อย่างการวิจัย “นวัตกรรมวัสดุนาโนคอมพอสิตสำหรับการวินิฉัยโรคและตรวจวัดสารพิษในสิ่งแวดล้อม” ของดร.นาฏนัดดา รอดทองคำ ที่ทำการวิจัยวัสดุเล็กๆ อย่างนาโนเทคโนโลยี มีขนาดเพียง 1 ใน 1,000 ล้านของ 1 เมตร (1-100 นาโนเมตร) นำไปใช้กับการวินิจฉัยโรค...
Albupro เครื่องดื่มโปรตีนสูง ทางเลือกใหม่ของอาหารเสริม

Albupro เครื่องดื่มโปรตีนสูง ทางเลือกใหม่ของอาหารเสริม

ตอนนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยมากขึ้น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรืออาหารบำรุงร่างกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุจึงเป็นที่ต้องการในตลาดไม่แพ้อาหารคลีนเพื่อสุขภาพในหมู่วัยทำงาน ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ จากภาควิชาเภสัชปฏิบัติกรรม คณะเภสัชศาสตร์...