Select Page
อาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ รับทุน NSTDA’60

อาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ รับทุน NSTDA’60

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ได้รับทุนในปีนี้ ศาสตราจารย์...
รับสมัครขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2560

รับสมัครขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2560

สำนักบริหารวิจัยขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ส่งใบสมัครเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี...
งานแถลงข่าว “ขวัญเอ๋ย ขวัญมา ชาวนาไทย”

งานแถลงข่าว “ขวัญเอ๋ย ขวัญมา ชาวนาไทย”

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “ขวัญเอ๋ย ขวัญมา ชาวนาไทย” ประวัติศาสตร์ข้าวยุคใหม่ การรื้อฟื้นมรดกพันธุ์ข้าวไทยพื้นถิ่นและเกษตรกรรมอินทรีย์ และงานแถลงข่าวการจัดเทศกาลข้าวใหม่ ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30-15.00 น.ณ ห้องประชุม 111...
สบจ.ชวนส่งผลงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3

สบจ.ชวนส่งผลงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3

สำนักบริหารวิจัยขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ /นักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมการวิจัยในนิทรรศการ “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 3” ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 (Thailand Inventors’ Day 2018)...
จุฬาฯ ร่วมนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560

จุฬาฯ ร่วมนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานวิจัยนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า 2560 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก มีผลงานของคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้. 1....