Select Page
RUN ไทย-มาเล จับมือขับเคลื่อนงานวิจัย

RUN ไทย-มาเล จับมือขับเคลื่อนงานวิจัย

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network, RUN) ของประเทศไทย จับมือ สร้างความร่วมมือกับ Malaysia Research University Network (MRUN) โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.40 น ณ...
สบจ. ต้อนรับอาจารย์ใหม่

สบจ. ต้อนรับอาจารย์ใหม่

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการ “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 15” ณ ห้อง 111 มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
ฐานข้อมูลบุคคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

ฐานข้อมูลบุคคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

ท่านที่ได้รางวัลระดับชาติ / นานาชาติระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 สามารถกรอกข้อมูลรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นฐานข้อมูลได้ที่ www.portal.research.chula.ac.th เกณฑ์พิจารณา  เป็นอาจารย์ / บุคลากร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการเท่านั้น...
ORA NewsLetter VOL.1

ORA NewsLetter VOL.1

ORA News Letter VOL.1 (คลิก↵) ฉบับ 1 ธันวาคม 2560 รวมประเด็นเดือน กันยายน-พฤศจิกายน...