Select Page
งานประชุมวิชาการระดับชาติ  เรื่อง คุณภาพของการบริหารการจัดการนวัตกรรม

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารการจัดการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารการจัดการนวัตกรรม (The Third National Conference on Quality Managemant and tecnology Innovation) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President...
จุฬาฯ จับมือเจ มาร์ท ด้านวิชาการ

จุฬาฯ จับมือเจ มาร์ท ด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือร่วมกับกลุ่มบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนางานวิจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์  อธิการบดี...
การสำรวจผลงานวิจัยที่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีการวางจำหน่าย

การสำรวจผลงานวิจัยที่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีการวางจำหน่าย

ด้วยสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายรวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่พัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีการวางจำหน่าย...
จุฬาฯ  1 ใน 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัย จับมือ เดินหน้า RUN2

จุฬาฯ 1 ใน 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัย จับมือ เดินหน้า RUN2

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ซึ่งเป็นการดำเนินงานและความร่วมมือในระยะที่ 2 ภายในระยะเวลา 5...
2 วารสารจุฬาฯ เข้าฐานข้อมูล Scopus ระดับสากล

2 วารสารจุฬาฯ เข้าฐานข้อมูล Scopus ระดับสากล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการประกาศรายชื่อ 2 วารสาร จากทั้งหมด 10 วารสารไทยที่ได้รับการยอมรับเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Towards National Impacts and International...