Select Page
Integrated Smart City เมืองฉลาด สังคมดี

Integrated Smart City เมืองฉลาด สังคมดี

โฮโลแกรมเมืองล้ำๆ ที่เหล่านักวิจัยสามารถดึงข้อมูลและดูพิกัดได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส มักปรากฏอยู่บ่อยครั้งในบทภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ Sci-fi เหนือจินตนาการ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “มนุษย์” กำลังเข้าใกล้จินตนาการเข้าไปทุกที...
การใช้งานโปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์ผลผลิต : ศักยภาพของผู้ได้รับ ทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย

การใช้งานโปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์ผลผลิต : ศักยภาพของผู้ได้รับ ทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับกิจกรรมทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย อันได้แก่ กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (STAR) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ส่วนงาน/ องค์กร ...
งานประชุมวิชาการระดับชาติ  เรื่อง คุณภาพของการบริหารการจัดการนวัตกรรม

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารการจัดการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารการจัดการนวัตกรรม (The Third National Conference on Quality Managemant and tecnology Innovation) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President...
จุฬาฯ จับมือเจ มาร์ท ด้านวิชาการ

จุฬาฯ จับมือเจ มาร์ท ด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือร่วมกับกลุ่มบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนางานวิจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์  อธิการบดี...
การสำรวจผลงานวิจัยที่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีการวางจำหน่าย

การสำรวจผลงานวิจัยที่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีการวางจำหน่าย

ด้วยสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายรวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่พัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีการวางจำหน่าย...