Select Page
จุฬาฯ จัดประชุมอาซาฮีครั้งที่ 26

จุฬาฯ จัดประชุมอาซาฮีครั้งที่ 26

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาพิเศษ ครั้งที่ 26  (The 26th Special CU-af Seminar 2018) ในหัวข้อเรื่อง “Science & Technology for Health Application” and Research Papers Granted by the Asahi Glass Foundation ณ ห้อง 105, 203, 204, 205...
การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7

การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University: HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7” (The...
The 26th Special CU – af Seminar 2018

The 26th Special CU – af Seminar 2018

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ The Asahi Glass Foundation ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนาพิเศษครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 (The  Special CU-af Seminar 2018) ในหัวข้อเรื่อง “Science & Technology for Health Application and Research Papers Granted by the Asahi Glass Foundation”...
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย “การจัดทำทะเบียนผู้ป่วยโรคคอเลสเตอรอลฯ”

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย “การจัดทำทะเบียนผู้ป่วยโรคคอเลสเตอรอลฯ”

ตามที่ พญ.ภรณี กนกโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ทำวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำทะเบียนผู้ป่วย Familial hypercholesterolemia สำหรับการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก” โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ...
UMAP Research Net 2018

UMAP Research Net 2018

สำนักเลขาธิการ UMAP ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018 ขอเชิญชวนทีมนักวิจัยจากสถาบันที่ได้ลงนามข้อตกลง Pledge of Agreement จากประเทศ / เขตเศรษฐกิจสมาชิก UMAP ที่เป็น Full member อย่างน้อย 2 ประเทศ...
4 นักวิจัยจุฬาฯ รับรางวัลงานวิจัยเด่น สกว.’60

4 นักวิจัยจุฬาฯ รับรางวัลงานวิจัยเด่น สกว.’60

23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน“พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี...