Select Page
จุฬาฯ จับมือเจ มาร์ท ด้านวิชาการ

จุฬาฯ จับมือเจ มาร์ท ด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือร่วมกับกลุ่มบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนางานวิจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์  อธิการบดี...
การสำรวจผลงานวิจัยที่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีการวางจำหน่าย

การสำรวจผลงานวิจัยที่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีการวางจำหน่าย

ด้วยสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายรวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่พัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีการวางจำหน่าย...
จุฬาฯ  1 ใน 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัย จับมือ เดินหน้า RUN2

จุฬาฯ 1 ใน 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัย จับมือ เดินหน้า RUN2

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ซึ่งเป็นการดำเนินงานและความร่วมมือในระยะที่ 2 ภายในระยะเวลา 5...
2 วารสารจุฬาฯ เข้าฐานข้อมูล Scopus ระดับสากล

2 วารสารจุฬาฯ เข้าฐานข้อมูล Scopus ระดับสากล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการประกาศรายชื่อ 2 วารสาร จากทั้งหมด 10 วารสารไทยที่ได้รับการยอมรับเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Towards National Impacts and International...
จุฬาฯ ร่วมมือ ธกส. พัฒนาความร่วมมือวิชาการ

จุฬาฯ ร่วมมือ ธกส. พัฒนาความร่วมมือวิชาการ

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม  โดยใช้ข้อมูลทางด้านสินเชื่อของเกษตรกร นำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเครดิต...
Workshop on  Evidence Synthesis for Decision Making

Workshop on Evidence Synthesis for Decision Making

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Engagement Thailand (EnT) ได้กำหนดจัด  Workshop on Evidence Synthesis for Decision Making ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีการใช้  Evidence...