Select Page

Chula eRM

ทำความรู้จักระบบ Chula eRM

นานาทัศนะ

ดร.อานนท์ ไชยสุริยา

ดร.อานนท์ ไชยสุริยา
สถาบันภาษา

Q: ความรู้สึกที่ใช้ระบบ
A: ดีมากครับ จากปกติที่ผมกรอกข้อมูลแล้วปริ้น แต่พอมีระบบ ผมอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้

Q:ความสะดวกต่อการใช้งาน
(ระดับความ ยาก-ง่าย)

A:ไม่ยากเลยครับ ช่วยจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ ไม่กระจัดกระจายดีครับ

Q:ข้อเสนอแนะต่อระบบ
A:น่าจะสามารถขยายต่อไปสู่การขอทุนอื่นๆ ได้ครับ

ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ

ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์  รอดคำ
คณะสัตวแพทยศาสตร์

Q: ความรู้สึกที่ใช้ระบบ
A: เพิ่มความสะดวก ช่วยเตือนความจำและเก็บข้อมูลของเรา สะดวกในการขอทุน เป็นตัวกลางที่เราจะติดต่อคนให้ทุนได้

Q:ความสะดวกต่อการใช้งาน
(ระดับความ ยาก-ง่าย)

A:ไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไปครับ ต้องมีการทำความเข้าใจว่าแต่ละไอเท็มใช้ยังไง

Q:ข้อเสนอแนะต่อระบบ
A:อยากให้มีการจัดอบรมและการประชุมรับทราบปัญหาการใช้งานในระบบอย่างสม่ำเสมอครับ

ศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี

ศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี
คณะวิทยาศาสตร์

Q: ความรู้สึกที่ใช้ระบบ
A: หลังการอบรมก็รู้ว่าระบบช่วยในการทำงานมากขึ้น ไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอย่างที่คิด

Q:ความสะดวกต่อการใช้งาน
(ระดับความ ยาก-ง่าย)

A:คิดว่าไม่ยากนะคะ อ่านหัวข้อแล้วเข้าใจง่าย

Q:ข้อเสนอแนะต่อระบบ
A:อยากให้ทั้งจุฬาฯ ใช้ระบบนี้ค่ะ เราจะได้มีระบบที่เอกภาพเดียวกัน

ดร.นฤมล อรุโณทัย

ดร.นฤมล อรุโณทัย
สถาบันวิจัยสังคม

Q: ความรู้สึกที่ใช้ระบบ
A:ใช้ง่ายค่ะ ไม่ต้องเลือกเยอะและเป็นขั้นตอนค่ะใช้เป็นที่เก็บฐานข้อมูลของตัวเองได้

Q:ความสะดวกต่อการใช้งาน
(ระดับความ ยาก-ง่าย)

A:ง่ายค่ะ ใช้ง่าย

Q:ข้อเสนอแนะต่อระบบ
A:ถ้ามีช่องทางสำหรับข้อเสนอแนะก็จะดีค่ะ เพราะแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกัน ถ้ามีช่องทางนี้ก็สามารถทิ้งคำถามได้จะสะดวกมากเลยค่ะ

ฉัตรมีดา อู้เฉื้อง

ฉัตรมีดา อู้เฉื้อง
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

Q: ความรู้สึกที่ใช้ระบบ
A: สะดวกสบายขึ้นค่ะ สามารถ Submit online ส่งถึงกันทั่วคณะ

Q:ความสะดวกต่อการใช้งาน
(ระดับความ ยาก-ง่าย)

A:ยังไม่เห็นความซับซ้อนนะคะ คล้ายกับระบบขอทุนอื่น

Q:ข้อเสนอแนะต่อระบบ
A:เรื่อง account ของอาจารย์บางท่านฝั่งสภากาชาด บางท่านใช้ไม่ได้ อยากให้ครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะ

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์
คณะวิทยาศาสตร์

Q: ความรู้สึกที่ใช้ระบบ
A: ดีค่ะ ใช้ง่ายดี ใส่ข้อมูลที่มีดาวน์โหลดอัตโนมัติได้เลย

Q:ความสะดวกต่อการใช้งาน
(ระดับความ ยาก-ง่าย)

A:ใช้ง่ายค่ะ

Q:ข้อเสนอแนะต่อระบบ
A:ปรับความครอบคลุมในศาสตร์ที่เราเชี่ยวชาญให้กว้างขึ้นน่าจะดีค่ะ

รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์

รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

Q: ความรู้สึกที่ใช้ระบบ
A: สะดวกขึ้นครับ

Q:ความสะดวกต่อการใช้งาน
(ระดับความ ยาก-ง่าย)

A: ไม่ซับซ้อนครับ

Q:ข้อเสนอแนะต่อระบบ
A:อยากให้ลดการปริ้นท์กระดาษลงครับ น่าจะลดขั้นตอนและสะดวกขึ้นครับ

ผศ.ดร.รุ้งรวี นาวีเจริญ

ผศ.ดร.รุ้งรวี นาวีเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์

Q: ความรู้สึกที่ใช้ระบบ
A: ช่วยในการทำรายงาน เตรียมข้อมูลได้ตลอด ช่วยเก็บไฟล์และเตรียม CV ของเราได้ค่ะ

ที่อยู่

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E- Mail:  research@chula.ac.th  FAX: 02-218-0236
โทรศัพท์ : 0-2218-0203

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ชุดที่ 1 (สายวิทย์)    0-2218-3202
ชุดที่ 2 (สายสังคม)  0-2218-3210