Select Page

ข่าวและบทความ

ข่าว

สำนักวิทยทรัพยากร จัดทำแบบสำรวจ ScienceDirect

สำนักวิทยทรัพยากร ขอเชิญนักวิจัยตอบแบบสำรวจรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล ScienceDirect เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาบอกรับวารสารเพิ่มเติมจากวารสาร 4 สาขา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับในปีงบประมาณ 2562  ได้แก่ สาขาAgricultural and Biological...

Surviving and Managing Changes in this Disruptive Era: How about Thailand?

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน” (Science and Technology in the Disruptive Era) ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ...

SEI ร่วม จุฬาฯ และ ADPC จัดงานประชุม “Transforming Development and Disaster Risk in Asia”

เมื่อเวลา 9.30 น. สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์ม (Stockholm Environment Institute หรือ SEI) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) จัดการประชุม  “Transforming Development and Disaster Risk in Asia: A Regional Forum”...

CU ประชุมแลกเปลี่ยน TUM จากเยอรมนี

เมื่อเวลา 14.00 น. สำนักบริหารวิจัยและคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ Technische Universität München จากประเทศเยอรมนี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ...

จุฬาฯ ลงนามร่วม 7 มหาวิทยาลัย ด้านนาโนเทคโนโลยีกับ สวทช.

เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นาโนเทค สวทช. จัดพิธีลงนามการดำเนินงานโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ระยะที่ 3 ณ ห้อง Ballroom A ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย...

จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” สกว.

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา”...

บทความ

พลังงานจากขยะ ทางเลือกใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

จากข้อมูลขยะของกรมควบคุมมลพิษในร่างแผนจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 12% จากขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือเฉลี่ยเป็นจำนวน 2 ล้านตันต่อปี...

Integrated Smart City เมืองฉลาด สังคมดี

โฮโลแกรมเมืองล้ำๆ ที่เหล่านักวิจัยสามารถดึงข้อมูลและดูพิกัดได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส มักปรากฏอยู่บ่อยครั้งในบทภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ Sci-fi เหนือจินตนาการ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “มนุษย์” กำลังเข้าใกล้จินตนาการเข้าไปทุกที...

Derma-Promp ถุงเท้าผลัดเซลล์ผิวเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน

“เท้า” มักเป็นอวัยวะส่วนสุดท้ายที่ได้รับการบำรุงรักษา แต่ “เท้า” กลับเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุด เพราะใช้พาร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆ และยังถูกห่อหุ้มด้วยรองเท้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการอับชื้น เป็นแผลพุพองจากการเสียดสี ส้นเท้าแตก...

หมดปัญหาเรื่องสิวเสี้ยนด้วย Pimmix

ปัญหาสิวเป็นเรื่องกวนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัย มักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงวัยรุ่นและจางลงในช่วงวัยผู้ใหญ่ ส่วนสาวๆ ที่กำลังใกล้จะมีประจำเดือนก็จะมีสิวเตือนว่าช่วงนี้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง หรือผู้ที่มีปัญหาแพ้เครื่องสำอาง...

หัวสุนัขจำลองจากเยื่อกระดาษและยางพารา

ขั้นนตอนในการผลิตคุณหมอคุณภาพ 1 คน นิสิตแพทย์ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้วิธีการรักษาหลากหลายรูปแบบ ทั้งวิชาความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในทางปฏิบัตินิสิตแพทย์จะได้เรียนรู้ระบบต่างๆ...

ขาเทียมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีกลไกข้อเข่า

“ขา” เป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะทำให้เราสามารถเดิน วิ่ง ย่อขา หรือช่วยในการทรงตัวได้ แต่เมื่อวันหนึ่งเราต้องเสียส่วนสำคัญอย่าง “ขา” ไปด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งความท้าทายอย่างหนึ่งที่ผู้สูญเสียอวัยวะต้องประสบพบเจอนั่นก็คือ...

News Letter

ORA News Letter VOL.1 Issue 1 (คลิก↵)
ฉบับที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 รวมประเด็นเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2560

ORA News Letter VOL.1 Issue 2 (คลิก↵)
ฉบับที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2561 รวมประเด็นเดือน มกราคม-มีนาคม 2561

ORA News Letter VOL.1 Issue 3 (คลิก↵)
ฉบับที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 รวมประเด็นเดือน เมษายน-มิถุนายน 2561

ORA News Letter VOL.1 Issue 4 (คลิก↵)
ฉบับที่ 4 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 รวมประเด็นเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2561

ที่อยู่

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E- Mail:  research@chula.ac.th  FAX: 02-218-0236
โทรศัพท์ : 
ฝ่ายทุนวิจัย: 02-218-0213, 02-218-0215
ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย: 02-218-0219, 02-218-2034, 02-218-0220
ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่: 02-218-0240, 02-218-0238

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 02-218-3202