Select Page

เมื่อเวลา 8.30 น. ผู้ช่วยอธิการดี (ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์)      เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพิจารณาจริยธรรมในคนเเบบสหสถาบัน ณ ห้องประชุมราชดำเนิน ชั้น 1      โรมเเรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง  โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเเละให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการลงนามระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ กับ สถาบันภาคี จำนวน 40 หน่วยงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมเเละพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนให้เป็นไปตามมาตราฐาน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันเเละเเบบสหสถาบันมให้สอดคล้องกับการวิจัยทางคลินิกที่ดี