ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
งานวิจัยของปีงบประมาณ 2549
งานวิจัยของปีงบประมาณ 2548
ดูงานวิจัยย้อนหลัง 45 , 46, 47
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0220
แผนที่ตั้ง
 

ประมวลภาพกิจกรรม

การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) [10 ก.ย.55]

แถลงข่าวการจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) [9 ส.ค.55]

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555 [6 ส.ค.55]

ประชุมสัมมนาพิเศษ ครั้งที่ 20 เรื่อง “Flooding: a Significance of Risk Reduction & Research Papers Granted by the Asahi Glass Foundation” และการมอบทุนวิจัยโดยการสนับสนุนของมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประเทศญี่ปุ่น [11 ก.ค.55]

   
   
  ปี 2555 | 2552-2549
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved