ข่าวสาร

วารสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐาน SCOPUS 2023

Banner

วารสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐาน SCOPUS 2023

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS โดยสำนักบริหารวิจัยสืบค้นตัวชี้วัดค่าดัชนีวารสาร citescore และ SJR ที่ขึ้นอันดับและรักษาอันดับ Quartile ในช่วงปี 2566 ได้แก่ 

วารสารเพิ่มอันดับ

 • วารสาร New Voices in Translation Studies จากคณะอักษรศาสตร์ (Tier 1)
 • วารสาร Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Quartile 1)
 • วารสาร Engineering Journal จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Quartile 2)

วารสารคงอันดับ

 • วารสาร Journal of Urban Culture Research จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ (Quartile 1)
 • วารสาร Journal of Metals, Materials and Minerals จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ (Quartile 3)
 • วารสาร Applied Environmental Research จากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม (Quartile 3)
 • วารสาร Thai Journal of Veterinary Medicine จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ (Quartile 3)
 • วารสาร Manusya : Journal of Humanities (Quartile 3)
 • วารสาร Southeast Asian Journal of Economics จากคณะเศรษฐศาสตร์ (Quartile 3)
 • วารสาร Thai Journal of Pharmaceutical Sciences จากคณะเภสัชศาสตร์ (Quartile 3)
 • วารสาร Journal of Health Research จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (Quartile 3)
 • วารสาร Asian Biomedicine จากคณะแพทยศาสตร์ (Quartile 4)

วารสารตกอันดับ

 • วารสาร PASAA จากสถาบันภาษา (Quartile 2)
 • วารสาร Tropical Natural History จากคณะวิทยาศาสตร์ (Quartile 3)

ดู Scimargo journal ranking ได้ที่ https://www.scimagojr.com/journalrank.php?