Select Page

สำนักบริหารวิจัยเปิดให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญการเขียนขอทุนต่างประเทศขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนต่างประเทศ สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (Maëlle PICHARD, Institute Pasteur)

ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2562 ณ ห้อง M2 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เงื่อนไข

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับอาจารย์และนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น
ติดต่อ คุณสุขฤทัย ภีระเป็ง
โทร: 02-218-0239
E-mail: peerapeng@gmail.com