ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร

IMG_3215
ข่าวสาร

CRAES พบจุฬาฯ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยสิ่งแวดล้อม

IMG_3013
ข่าวสาร

โครงการสัมมนาด้านนวัตกรรมอาหาร “Harnessing Sustainability in the Food Sector : A Pathway to Progress”

IMG_2719
ข่าวสาร

โครงการอบรม “How to Write a Winning Proposal”- Financial Feasibility Study

Banner
ข่าวสาร

วารสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐาน SCOPUS 2023

IMG_2539
ข่าวสาร

โครงการอบรม “How to Write a Winning Proposal”- Market Analysis and Feasibility

IMG_2470
ข่าวสาร

โครงการอบรม “How to Write a Winning Proposal”-การวิจัย เทคโนโลยี และสิทธิบัตร

IMG_2241
ข่าวสาร

ครบรอบ 3 ปี ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: แบ่งปันเรียนรู้ ก้าวสู่อนาคต

Platform (333)
ข่าวสาร

ประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 4 มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย

IMG_1328
ข่าวสาร

กองทุน C2F เสริมพลังจุฬาฯ ขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคมชั้นนำระดับโลก